Φασισμός

«Ο φασισμός θεραπεύεται με το διάβασμα ...»

Ρατσισμός

«... και ο ρατσισμός με το ταξίδι». Miguel de Unamuno

Κουμφούκιος

«Μην κάνεις στους άλλους ότι δεν θέλεις να κάνουν σε εσένα»