Γλώσσες

Μητρική Γλώσσα
Ελληνικά (EL)

Άλλες Γλώσσες
Αγγλικά (EN)

Κατανόηση Ομιλία  Γραφή
Προφορική Γραπτή (ανάγνωση) Επικοινωνία Προφορική έκφραση
 C2 C2  C1  C1  C1

Πορτογαλικά (PT)

Κατανόηση Ομιλία Γραφή
Προφορική Γραπτή (ανάγνωση) Επικοινωνία Προφορική έκφραση
A1 A1 A1 A1 A1

Επίπεδα: A1/A2: Βασικός χρήστης – B1/B2: Ανεξάρτητος χρήστης – C1/C2: Έμπειρος χρήστης
Σύμφωνα με το: Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για Γλώσσες