Εκπαίδευση-Κατάρτιση

  • Πλήθος σεμιναρίων και επιμορφώσεων και με τις σημαντικότερες να είναι: “Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικού”, “Επιμόρφωση στο Δ.Ε.Π.Π.Σ., τα Α.Π.Σ της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”, “Εγκατάσταση, οργάνωση, λειτουργία και συντήρηση ΣΕΠΕΗΥ με ΕΛ/ΛΑΚ”, “6th Conference on Informatics in Education, Ιόνιο Πανεπιστήμιο”, “Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής”, κ.α.

Ενδεικτικά μαθήματα μεταπτυχιακού: Digital Networks & Protocols, Digital Image Processing, Foundations of Digital Communications, Information Management, Human-Computer Interaction & VR, Digital Communication, Digital Audio & Video, Multimedia. Η μεταπτυχιακή εργασία είχε ως θέμα τη Σύνθεση Φωνής (Speech Synthesis).


Ενδεικτικά μαθήματα πτυχίου: Απειροστικός Λογισμός, Εφαρμ. Γραμμ. Άλγεβρα, Διακριτά Μαθηματικά, Πιθανότητες Υπολογιστικά Μαθηματικά, Δομημένος Προγραμματισμός, Προγραμματισμός σε c/c++, Δομές Δεδομένων, Αρχιτεκτονική Η/Υ, Υπολογιστική Λογική, Σχεδίαση & Ανάλυση Αλγορίθμων, Λειτουργικά Συστήματα, Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός, Ψηφιακές Επικοινωνίες, Βάσεις Δεδομένων, Παράλληλη Επεξεργασία, Δίκτυα Υπολογιστών, Μεταφραστές, Τεχνητή Νοημοσύνη, Γραφικά, Σχεδιασμός VLSI, Βελτιστοποίηση.


Στον Ελληνικό Στρατό υπηρέτησα ως επιστήμονας Πληροφορικής και κατά συνέπεια εκπαιδευτήκαμε στα συστήματα του Ελληνικού Στρατού, την κρυπτογράφιση και την ασφάλεια δεδομένων.  • 30/06/1991–30/06/1992: Σεμινάρια Πληροφορικής, Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής, Ιωάννινα (Ελλάδα)

Ως μαθητής γυμνασίου είχα την πρώτη επαφή με τους Η/Υ μέσω σεμιναρίων συνολικής διάρκειας 205 ωρών όπου αναπτύχθηκαν τα εξής αντικείμενα: Γλώσσα προγραμματισμού Basic, Γεωμετρικοί σχεδιασμοί και γραφικές εφαρμογές με Basic, Λειτουργικό Σϋστημα MS-DOS, Επεξεργαστής Κειμένου Letter Perfect 1.0, Πακέτο Λογισμών Lotus 1-2-3.