Επαγγελματική Εμπειρία

Στα πλαίσια της εργασίας μου στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας έχω διδάξει σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, από το Δημοτικό μέχρι και το Γενικό Λύκειο. Υπεύθυνος εργαστηρίων στα περισσότερα σχολεία, διαδικτυακή υποστήριξη, οργανωτική υποστήριξη στις σχολικές δομές. Συμμετοχή σε διαγωνισμούς (τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς) με βραβεύσεις σε τοπικό και διεθνές επίπεδο για το εκπαιδευτικό έργο και την καινοτομία.


  • 04/2003: Ιδρυτής – Διευθυντής τμήματος IT Hyphen SA, Θεσσαλονίκη (Ελλάδα)

– Ιδρυτικός μέτοχος της εταιρίας.

– Διευθυντής τμήματος IT.

– Στρατηγική σχεδίαση και τεχνολογική ανάπτυξη της εταιρίας με σκοπό τη βέλτιστη λειτουργίας τόσο οργανωτικά-επιχειρισιακά όσο και στους τομείς των πωλήσεων και της προώθησης-marketing της εταιρίας.

– Σχεδίαση και υλοποίηση βάσεων δεδομένων και του interface για το CRM σύστημα της εταιρίας.

– Τεχνολογική υποστήριξη στα υπόλοιπα τμήματα της εταιρίας και εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της.

– Διαδικτυακή παρουσίαση της εταιρίας, ηλεκτρονικές πληρωμές, κτλ

– Διαχείριση έργων πληροφορικής για λογαριασμών των πελατών της εταιρίας.

– Συμβουλευτική για το σύνολο των πελατών.


  • 10/2007–06/2008: Καθηγητής μέσης εκπαίδευσης Δημόσιο ΙΕΚ, Κέρκυρα (Ελλάδα)

Διδασκαλία μαθημάτων στο Δημόσιο ΙΕΚ Κέρκυρας (Δίκτυα, Εισαγωγή στην Πληροφορική, κτλ).


Το χρονικό διάστημα αυτό εργάστηκα στο Γυμνάσιο Καβασίλων, το 2ο Γυμνάσιο Αλεξάνδρειας και στο Λύκειο Μελίκης σε συνδυασμό με το ΕΠΑΛ Βέροιας. Διδάχθηκαν όλα τα αντικείμενα του Γυμνασίου, όλα τα μαθήματα του Λυκείου και τα μαθήματα σχετικά με τα Δίκτυα στα ΕΠΑΛ. Υπήρξα και διορθωτής γραπτών στις Πανελλήνιες εξετάσεις.


  • 05/2002–08/2003: Προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών Eyropean Dynamics S.A, Θεσσαλονίκη (Ελλάδα)

– Συγγραφή προγραμμάτων-λογισμικού για έργα που είχε αναλάβει η εταιρεία κυρίως για για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Visual Basic).

– Συντήρηση-λειτουργία και διαχείριση mirror server της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του πρωτότυπου.

– Δημιουργία php κώδικα (σε συνδυασμό με Oracle based βάσεις δεδομένων)

-Βελτιστοποιήσεις προγραμμάτων


Στα πλάισια της στρατιωτικής μου θητείας ανέπτυξα λογισμικό για τη διαχείριση υλικού στα Σώματα Στρατού όπου υπηρέτησα. Παρείχαμε εκπαίδευση στο μόνιμο προσωπικό καθώς επίσης και τεχνολογική υποστήριξη σε software και hardaware των μονάδων μας. Καθήκοντα υπευθύνου ασφαλείας και κρυπτογράφιση των δεδομένων και επικοινωνιών του Ελληνικού Στρατού. Συντήρηση και διαχείριση του server των Σωμάτων Στρατού σε Windows Server 2000.