Συνέντευξη στο Corfu TV για το NeverLost

Δεν θα μπορούσαμε να μην μιλήσουμε βεβαίως και στο Corfu TV και στον Ρίκο Σπύρο για την καινoτόμα εφαρμογή για παιδιά με ειδικές ανάγκες, το NeverLost.