Ρομποτική 2016: Ταξίδι στην Αρχαιότητα

Κατά το σχολικό έτος 2016-2017 συμμετείχα στη Ρομποτική Ομάδα του 5ου Γυμνασίου Κέρκυρας. Σκοπός της ομάδας αυτής ήταν να εκπαιδεύσει τους μαθητές του σχολείου στις αρχές της ρομποτικής, της επίλυσης προβλημάτων και να τους προετοιμάσει για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής από την WRO Hellas με θέμα:”Ταξίδι στην Αρχαιότητα“.

Εκτός από τους μαθητές στην ομάδα Ρομποτικής συμμετείχαν οι παρακάτω καθηγητές: Θεοτόκης Δημήτρης, Σιώτος Ευάγγελος, Σκολαρίκης Νικόλαος, Μπαλάνος Κωνσταντίνος, Κούτρας Γρηγόρης.

Οι συναντήσεις με τους μαθητές πραγματοποιούνταν απογευματινές ώρες και μερικές φορές μέχρι … πολύ αργά!

Βίντεο από την WRO Hellas σχετικά με τον διαγωνισμό.